Connekt bestaat dankzij haar leden. Gezamenlijk dragen zij bij aan het realiseren van oplossingen voor vraagstukken rondom mobiliteit en logistiek.

Alles weergeven
Affiliates
Premium
Regular
Strategic

We moeten met elkaar samenwerken. In het Connektnetwerk ontmoeten alle partijen elkaar om de samenwerking mogelijk te maken.

Simacan

Voor ons blijft het netwerk een waardevolle bron van inspiratie, samenwerking en innovatie, passend bij de maatschappelijke uitdagingen waar we in het mobiliteitsdomein aan werken.

Technolution