De dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) is verantwoordelijk voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stad Den Haag.

De dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) is verantwoordelijk voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stad Den Haag. De belangrijkste taakvelden van de dienst zijn: stedenbouw & planologie, wonen, verkeer, economie, vergunningen, monumentenzorg, welstand, geo-informatie, erfpacht en handhaving. Bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling werken dagelijks ruim 800 professionals vanuit de 13 afdelingen aan de duurzame ontwikkeling van de stad.

De opgave: Stad in transitie

Niet alleen in het Haagse, ook wereldwijd zijn er snelle, fundamentele veranderingen in technologie, demografie, geopolitiek, economie en klimaat, die de maatschappelijke en economische verhoudingen op een structurele manier veranderen. In het ruimtelijke domein staat de dichtstbevolkte stad van Nederland gesteld voor grote opgaven. Den Haag groeit in de komende jaren tot 6250.000 inwoners. Transities die daarbij horen zijn: duurzame energieopwekking en -gebruik, werk creëren voor middelbaar- en laagopgeleide Hagenaars, ruimtelijke kwaliteiten in buitenruimte en architectuur versterken, sociaal inclusieve stad zijn en het verder verbeteren van de stedelijke bereikbaarheid en verbindingen met de regio en Europese steden.
De transities plaatsen de gemeente Den Haag voor ingewikkelde, complexe en veelzijdige opgaven. Het bestuur van Den Haag doet dat door ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’ als vertrekpunt te nemen, waarbij de potentie van de stad zoveel mogelijk wordt benut.

De ‘Stad in transitie’ vraagt om leiderschap en dus ook om een organisatie die meebeweegt in deze nieuwe ontwikkelingen. In de afgelopen jaren is binnen DSO onder andere stevig geïnvesteerd in de leiderschapsontwikkeling van het management, dit wordt ook doorgezet.

Algemene website Mobiliteit
denhaag.nl

David van Keulen over Mobiliteit
youtube.com