Totaaloplosser: van advies tot praktijk

Verkeersmanagement vraagt om slimme en innovatieve oplossingen. Alles begint met een effectieve planning. Dit vraagt om een partij die niet alleen adviseert, maar het advies ook uitvoert. Wij hebben de capaciteit en de systemen om u het operationele, dagelijkse management uit handen te nemen. Bij MAPtm werken denkers met oog voor de dagelijkse praktijk.

Strategisch en operationeel

We hebben ervaring met alle verkeersmanagementsystemen. We adviseren overheden en wegbeheerders op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We denken daarbij vanuit de situatie buiten op straat. Omdat we de operationele consequenties kennen van de verschillende opties kunt u onze adviezen praktisch en snel toepassen.

Proactief

Na een korte scan inventariseren we uw behoefte en stellen we een projectteam en aanpak voor. Daarbij zetten we de meest hoogwaardige technieken in. Ons doel is proactief te handelen onder alle omstandigheden – ook als deze tussentijds wijzigen.

www.maptm.nl