Graag zetten we een combinatie van kwaliteiten en ons internationale ecosysteem in om met het netwerk van Connekt samen te werken aan ‘smart and sustainable mobility’.

Smart and sustainable mobility

Nederland is een logistiek topland. Wereldwijd nemen we een prominente plaats in. Maar onze bereikbaarheid en mobiliteit staan onder druk. De ruimte voor uitbreiding van de infrastructuur is nog maar beperkt. En dus moeten we de beschikbare middelen efficiënter gebruiken. Het programma ‘Beter Benutten’, waarin overheden en bedrijfsleven nauw samenwerken, is er niet voor niets. CGI speelt op dit vlak een vooraanstaande rol. Wij realiseren ons terdege dat geode bereikbaarheid en mobiliteit voorwaarden zijn voor economische groei. En dat onze klanten én de BV Nederland beter kunnen concurreren dankzij efficiënt (en duurzaam!) transport over de weg, het water en het spoor en door de lucht.

Internationaal ecosysteem

Verspreid over 40 landen werken ruim 3.000 CGI-professionals aan innovaties op het gebied van verkeer en vervoer, voor organisaties in de publieke, commerciële en financiële sector. Ons toekomstbeeld is dat al deze partijen een connectie aangaan in één internationaal ecosysteem, daarbij geholpen door onze brede kennis van het verkeers- en vervoersdomein en onze specifieke IT-dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van supply chain management, ‘mobile en connected business’, energie en duurzaamheid. Sinds jaren zijn we betrokken bij een groot aantal Europese projecten rondom Intelligent Transport Systems (ITS). We doen onderzoek en investeren in mobiliteitsprojecten om het verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker te maken. Onze bevindingen en knowhow delen we graag met alle partijen – privaat of publiek; en actief in het vervoer van mensen of goederen.

Move smarter!

Enkele praktijkvoorbeelden van onze samenwerking met klanten en partners:

  • We nemen deel aan Europese projecten als EURIDICE en iCargo, rondom de uitwisseling van real-time informatie in de logistieke keten.
  • Met onze oplossing IBOR kunnen we dynamische objecten in de openbare ruimte – zoals lantaarnpalen, bruggen en verkeerslichten – op afstand bedienen.
  • Rijkswaterstaat werkt met ons aan het beheer en onderhoud van bedrijfskritische applicaties voor het hoofdwegennet, inclusief de informatiesystemen die helpen beter te anticiperen op weersomstandigheden of verkeersopstoppingen.
  • Door de ontwikkeling van het Sigma-systeem heeft ProRail direct inzicht in de staat van ons spoornet en kan de spoorveiligheid omhoog.
  • CGI bouwt het NDW Centraal Informatiesysteem (NCIS). Dit nieuwe systeem gaat verkeersgegevens verzamelen en doorgeven van alle binnen NDW samenwerkende wegbeheerders. Het eindelijke doel is om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de wegen te verbeteren.
  • CGI en TU Delft werken samen in DiTTLab, het Delft Integrated Traffic & Travel Laboratory. In DiTTLab analyseren onderzoekers en studenten verkeer- en vervoerdata uit sensornetwerken om op basis daarvan de volgende generatie applicaties voor dynamisch verkeersmanagement te ontwikkelen.
CGI en Connekt

CGI wil concreet waarde toevoegen en klanten helpen hun doelstellingen te behalen. Daarvoor maken we gebruik van onze nauwe partnerships, hoogwaardige IT- en consultancy-expertise én onze diepgaande industriekennis – zeker ook van infrastructuur en mobiliteit.