TU Delft Transport Institute. Duurzaam, veilig, efficiënt, toegankelijk en veerkrachtig transport zijn belangrijke onderzoek- en onderwijsthema’s voor de TU Delft.

In interdisciplinaire teams werken onderzoekers met verkeerskundige, vervoertechnische, ICT, veiligheidskundige en ook wiskundige, gedragskundige en beleidskundige achtergrond samen.

Ze werken aan theorie- en modelvorming van verkeers- en mobiliteitsgedrag, weg- en rail verkeersmanagement, coöperatieve, intelligente en automatische transportsystemen in weg-, railvervoer en vervoer over water, openbaar en intermodaal personen- en goederenvervoer, verkeersveiligheid en transportbeleid.

Onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met publieke en private partners, en met kennisinstellingen in binnen- en buitenland, en is gebaseerd op data ontleend aan real-life situaties, grootschalige experimenten en ander empirisch onderzoek.

Het internationaal toonaangevend onderzoek leidt tot toepassingen in de praktijk en is de basis voor de interfacultaire MSc opleiding Transport, Infrastructure and Logistics en de MSc opleidingen Civil Engineering, Mechanical Engineering en Systems Engineering, Policy Analysis and Management.