The Better Way. Every Day.

Met meer dan 50 jaar ervaring in de mobiliteitssector en een breed aanbod aan producten, systemen, diensten en oplossingen op het gebied van wegmarkeringen, stedelijk en interstedelijk verkeersmanagement, parkeren en openbaar vervoer dragen onze 4.000 experts dagelijks bij aan een betere verkeersveiligheid en intelligenter verkeersmanagement in 80 landen. Het is ons doel om de levenskwaliteit van mensen overal te verbeteren door de reiservaring veiliger, sneller, makkelijker en duurzamer te maken.

Onze duurzame oplossingen maken een efficiënte koppeling van mobiliteitsstromen mogelijk en creëren een vitale en sterke infrastructuur. Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid daarbij de belangrijkste uitgangspunten vormen. Wij werken aan de gehele stedelijke en regionale infrastructuur om de mobiliteitsdoelstellingen van een gemeente of provincie te realiseren. Steeds belangrijker zijn onze coöperatieve en connected oplossingen, die ervoor zorgen dat voertuigen en verkeerssystemen met elkaar kunnen samenwerken om de doorstroming te maximaliseren en CO2 uitstoot te verlagen. Wij beschikken over een breed scala aan oplossingen en systemen voor het beheren, controleren en regelen van stedelijk verkeer, zoals:

  • (Slimme) verkeersregelinstallaties
  • Verkeerslichten
  • (Slimme) openbare verlichting
  • (Digitale) verkeersborden
  • Closed Circuit Television (CCTV)
Verlichting

De verlichting van openbare ruimte is zo vanzelfsprekend dat we soms vergeten dat in Nederland miljoenen lichtpunten staan. Deze lichtpunten verzorgen een aangename en vooral veilige werk- en leefomgeving, maar veroorzaken ook energieverbruik en CO2 uitstoot. Daardoor komt ‘slim verlichten’ steeds meer op de voorgrond in het overheidsbeleid; licht waar het moet, maar donker waar het kan. Wij zijn gespecialiseerd in het efficiënt verlichten van:

  • Wegen
  • Gebouwen
  • Vliegvelden
  • Recreatieve en stedelijke gebieden

We maken hierbij gebruik van de nieuwste technieken en methodes en zorgen ervoor dat de klant de controle houdt over de eigen lichtinstallatie.

Infra Control Systems

Het geheel aan systemen dat nodig is om verkeersmanagementservices te kunnen leveren, wordt steeds complexer. Systemen worden in toenemende mate met elkaar gekoppeld, veiligheidseisen van bruggen, tunnels en sluizen worden steeds strenger en de verkeersdrukte blijft hoog. Wij geven in deze complexe omgeving de controle terug aan de wegbeheerder. Wij ontwikkelen, programmeren, installeren en onderhouden alle objecten in het areaal, en zorgen dat de wegbeheerder vanuit de verkeerscentrale alles eenvoudig aan kan sturen.