Cenex Nederland is een onafhankelijke, not-for-profit organisatie gespecialiseerd in advies en onderzoek voor duurzame en slimme mobiliteitsoplossingen en opereert zowel in Nederland als internationaal.

De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Cenex (Centre of Excellence for Low-carbon and Fuel Cell technologies), opgericht in 2005, is een zeer gewaardeerde partner waar wij veelvuldig mee samenwerken.

Samen met onze klanten en partners zetten wij onze kennis en expertise in om uitdagingen te adresseren en bij het vinden van passende oplossingen gerelateerd aan drie voornaamste focusgebieden:

  • Zero Emission Mobility – Onderzoeken, implementeren en valideren van zero-emissie oplossingen (waaronder e-mobiliteit en waterstof) om kosten en emissies te reduceren. Evenals vraagstukken zoals de integratie van deelmobiliteit of mobiliteit/energie-hubs.
  • Energie Infrastructuur – Analyseren en adviseren omtrent benodigde energie infrastructuur gerelateerd aan laadinfrastructuur en de inzet en waarde van innovatieve oplossingen en laad technologieën, zoals energie opslag, slimladen, V2G en draadloos laden.
  • Circulaire Mobiliteit – het benaderen van mobiliteit vanuit de levenscyclus perspectief. Wij bieden expertise relevant voor circulaire aanbestedingen, oplossingen voor batterijen uit elektrische voertuigen en het reduceren van (materiaal)afval.

Cenex NL werkt hiervoor samen met overheden en publieke organisaties, kennisinstellingen en NGO’s, bedrijfsleven en industrie om de ontwikkeling, kennis en adoptie van innovatieve oplossingen te stimuleren. Onze uitgangspunt is om op betrouwbare en aantoonbare wijze de mogelijkheden inzichtelijk te maken ten behoeve van zero-emissie en zero waste doelstellingen.