CROW-KpVV heeft als doel een bijdrage leveren aan het competenter maken van de overheid op het gebied van mobiliteit.

CROW-KpVV is er voor alle decentrale overheden: gemeenten, provincies, stadsregio’s, waterschappen en hun koepels. En meer specifiek voor beleidsambtenaren, managers en bestuurders die lokaal en regionaal verkeers- en vervoerbeleid maken en realiseren. Maar ook andere organisaties kunnen profiteren van de producten en diensten. Bijvoorbeeld belangenorganisaties, kennisinstituten, vervoersbedrijven en onderwijsinstellingen. Al deze doelgroepen kunnen gebruik maken van een breed scala aan middelen en activiteiten: een digitale bibliotheek met veel publicaties, bijeenkomsten, nieuwsbrieven en discussieplatforms (LinkedIn, weblogs).

CROW-KpVV is actief op de volgende gebieden: Collectief Vervoer, Fiets (onder het merk CROW-Fietsberaad), Mobiliteit en Wegontwerp. In een breed netwerk met andere kennisinstituten en maatschappelijke organisaties is CROW-KpVV betrokken bij actuele ontwikkelingen in het decentrale beleid en verspreidt en borgt relevante kennis. CROW-KpVV signaleert nieuwe ontwikkelingen, geeft aan wat hun betekenis is en wat de gevolgen kunnen zijn.