Nederland heeft een vitale automotive sector. RAI Automotive Industry NL streeft naar een goede positionering van de sector, zowel nationaal als internationaal.

Met gerichte investeringen kan de Nederlandse automotive sector groeien en een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit. RAI Automotive Industry NL is de sterke en bindende clusterorganisatie die zich inzet om samen met andere automotive organisaties deze sector op de kaart te zetten. Dit wordt o.a. gerealiseerd door het initiëren van en deel te nemen aan diverse innovatieprogramma’s op het gebied van Smart mobility, Green mobility, Materials & manufacturing, Human capital en internationalisering.

Binnen deze programmalijnen fungeert RAI Automotive Industry NL als initiator, aanjager, kennisbron en vraagbaak. Het onderhouden en uitbreiden van een sterk automotive netwerk ligt aan de basis van alle activiteiten. Voor de sector, overheden en kennisinstellingen is de Automotive Campus in Helmond dé natuurlijke plek om bijeenkomsten te organiseren, innovatie te laten zien, media aandacht voor projecten te generen en buitenlandse delegaties te ontvangen. Met het Automotive House op de campus heeft RAI Automotive Industry NL een eigen hoofdkwartier dat dient als clubhuis voor de sector waar tal van bijeenkomsten en activiteiten plaatsvinden. Daar komen de leden bij elkaar en worden workshops en seminars georganiseerd.