Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving.

Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht. Daarnaast beschermt IenW Nederland tegen wateroverlast en bevordert het de kwaliteit van lucht en water.

Het vervoer over de weg, het water en het spoor blijft de komende tijd groeien. Deze groei zit met name in de stedelijke gebieden en op de verbindingen met het achterland. Hier woont het gros van de mensen en vinden de meeste economische activiteiten plaats. Dat mensen en goederen zonder oponthoud kunnen worden vervoerd is van groot belang voor de groei en concurrentiekracht van de Nederlandse economie.

Met name in en rondom de grote steden is het druk. Andere oplossingen zijn nodig om de bereikbaarheid te verbeteren. Slimmere en schonere oplossingen. Investeren in de aanleg van nieuwe infrastructuur op knelpunten en ontbrekende schakels gaan hand in hand met slimmer en efficiënter gebruik van bestaande infrastructuur. Hierbij speelt (mobiele) informatietechnologie een belangrijke rol.

Om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, moet de mobiliteitssector in Nederland ook verduurzamen. Op de lange termijn (2050) moet de CO2-uitstoot teruggebracht worden naar (bijna) nul. Hiervoor is inzet van alle vormen van vervoer nodig.

Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenW aan.