TNO werkt aan een betrouwbaar, schoon, veilig en slim mobiliteitssysteem

De doorstroming op het Nederlandse wegennet is verbeterd; een belangrijk winstpunt voor onze mobiliteit. Maar er zijn volop nieuwe uitdagingen. Meer mensen gaan in de stad wonen en onze samenleving vergrijst en individualiseert verder. Onze mobiliteitsbehoefte verandert en daarmee de markt van aanbieders en leveranciers van mobiliteitsproducten en -diensten.

Om die uitdagingen aan te gaan, werkt TNO aan innovaties, samen met publieke en private partners, in binnen- en buitenland. We helpen onze klanten bij het formuleren van hun ambities, het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten en het inzichtelijk maken van effecten en mogelijkheden van nieuwe technologieën. Daarbij kijken we ook naar niet-technische zaken, zoals wetgeving, risico’s en business cases. Door onze participatie in Europese projecten en samenwerking met universiteiten, kennen we het speelveld en maken we wetenschappelijke kennis toepasbaar. Vanuit een integrale blik op de mobiliteitsarena ontwikkelen we diepgaande kennis op het snijvlak van weg, voertuig en mens.

Het huidige vervoerssysteem kan substantieel beter. Vooral toepassing van ICT in zowel voertuigen als infrastructuur maakt integraal verkeers- en vervoersmanagement mogelijk. TNO beschikt over faciliteiten en methodieken om dergelijke systemen te ontwikkelen en te testen. Zo heeft TNO samen met diverse publieke en private partners veel energie gestoken in de oprichting van Dutch Integrated Testsite for Cooperative Mobiliy (DITCM), de Europese proeftuin.

Ook ziet TNO kansen om het verkeer veiliger, schoner en stiller te maken. Schoner door invoering van nieuwe technologieën voor aandrijving, zuivering van de uitstoot en het stimuleren van zuiniger rijgedrag.

TNO helpt bedrijven logistiek mee te groeien met de toenemende dynamiek en complexiteit van handels- en productieprocessen. We ontwikkelen innovatieve logistieke concepten en adviseren over samenwerking tussen verladers.

Bij alles wat we doen, draait het om impact. Ons heeft pas écht zin als onze opdrachtgever daarmee zijn positie kan verbeteren. Voor een greep uit onze projecten verwijzen we u graag naar de website.