&Morgen verwondert, verrast en verandert!

Wij denken na over mobiliteit in de context van de stad van morgen, en de opgaven die dan spelen. We redeneren vanuit een sterke visie op de toekomst en nemen daar een stevig standpunt over in.

Ons welzijn, onze welvaart en daarmee tevens de verstedelijking neemt de komende decennia alleen maar toe en wij realiseren ons welke impact mobiliteit daarbij heeft en zal hebben op generaties na ons. De noodzaak voor een veilige, gezonde en vitale leefomgeving is groter dan ooit. Toekomstige mobiliteit gaat daarbij niet om middelen maar om ruimte en kwaliteit van leven. Dat vergt anders denken over mobiliteit.

Daar waar de verdichting toeneemt groeit ook de natuurlijke behoefte aan mobiliteit. Sterker nog; mobiliteit is in deze cruciaal bij het behouden van onze vrijheid en het verkrijgen van meer ruimte in een steeds voller wordende omgeving. Onze steden staan voor een enorme verdichtingsopgave, diverse innovaties komen op ons af en alles moet ook nog eens 0-emissie, de uitdagingen zijn enorm en business-as-usual is geen optie!

Alle uitdagingen komen samen in de (schaarse) openbare ruimte die we hebben. Structurele veranderingen in mobiliteit, maar ook in stedenbouw en menselijk gedrag zijn nodig om de opgaven te lijf te kunnen gaan en onze ruimte effectiever te kunnen gebruiken. @Morgen biedt ervaring op mobiliteit en ruimtelijke ordening, zowel in personenmobiliteit als logistiek. Onze ruime ervaring in het smeden van publiek-private samenwerkingen betekent dat we deze visie ook daadwerkelijk in de praktijk ‘op straat’ kunnen brengen. In het kort: Re-thinking mobility.