HAN Automotive Research (HAN-AR) is een onderzoekspartner voor het professionele domein en maakt deel uit van de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

HAN Automotive Research (HAN-AR) is opgericht met de doelstelling om de verbinding te versterken tussen het onderwijs en het werkveld. Deze “verbinding” komt het best tot stand als studenten direct betrokken worden bij actuele innoverende vraagstukken uit het werkveld. HAN-AR legt deze verbinding door zich te richten op de uitvoering van onderzoeks- en ontwikkelingsvraagstukken uit het bedrijfsleven. Het resultaat en de opgebouwde kennis komen niet alleen ten goede aan het werkveld, maar worden ook direct gebruikt om het onderwijs te versterken. Studenten profiteren hiervan omdat zij kennis vergaren over actuele onderwerpen en de werkwijze van hun toekomstige werkgevers.

Als onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut is HAN-AR een zeer interessante partner voor overheden, industrie en voor bedrijven in het MKB, die oplossingen zoeken voor ontwerp-, onderzoeks- of testuitdagingen. Dankzij de connecties met de automotive industrie, kennisinstituten, de expertise van docenten en onderzoekers en de slagkracht van studententeams kan HAN-AR betaalbare expertise en mankracht bieden die leiden naar innovatieve oplossingen. Opdrachtgevers krijgen via de samenwerking met HAN-AR toegang tot uitgebreide computerfaciliteiten en kostbare high-end softwareprogramma’s. HAN-AR beschikt daarnaast over een uitgebreid state-of-the-art onderzoekslaboratorium met een brede range aan test- en meetapparatuur.

De expertise van HAN-AR

Hoewel de belangrijkste onderzoeksthema’s van HAN Automotive Research ‘GROENE MOBILITEIT’ en ‘INTELLIGENTE MOBILITEIT’ zijn, heeft HAN-AR expertise op verschillende gebieden, zoals:

  • Prototyping
  • Modeling
  • Control systems
  • Testing
  • Structural design and analysis
  • Monitoring