De provincie Zuid-Holland zorgt al jaren gezamenlijk met andere wegbeheerders voor een krachtige aanpak van Dynamisch Verkeersmanagement in Zuid-Holland.

Daarbij wordt gekeken naar de karakteristieken van een gebied (landelijk/stedelijk). Dit resulteert in een optimale doorstroming op weg en vaarweg. Op operationeel vlak zijn alle verkeersmanagementsystemen van de wegbeheerders in Zuid-Holland gekoppeld. De provincie en de gemeente Den Haag hebben een gezamenlijk verkeersmanagementsysteem aangeschaft waar in 2017 het grootste deel van de gemeenten op aangesloten zijn. In 2018 wordt aan deze regionale samenwerking verder invulling gegeven. Het systeem biedt nieuwe functionaliteiten om verkeersstromen te sturen, verkeerslichten, wegcamera’s en informatieborden te bedienen en de koppeling te maken tussen scheepvaartmanagement en wegverkeersmanagement.

Daarnaast is De Blauwe Golf Verbindend gestart, een landelijk samenwerkingsverband van provincies, gemeenten, rijkswaterstaat en logistieke partners. Door slim gebruik te maken van beschikbare data en telecommunicatietechnieken kunnen tot op de minuut het vaarschema en de aankomsttijd van binnenvaartschepen worden voorspeld. Dat is handig voor schippers, maar ook voor automobilisten die hierdoor weten wanneer de brug open staat – bijvoorbeeld via hun navigatiesysteem of app. Op de Gouwe is dit al doorgevoerd, waardoor deze vaarverbinding steeds meer als een echte corridor functioneert. Tot slot is in 2017 het project centrale objectbediening (brugbediening op afstand) vrijwel afgerond waarmee de belangrijkste bruggen over de provinciale vaarwegen op afstand worden bediend.