Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de ondernemersorganisatie voor transportbedrijven en logistiek dienstverleners.

De vereniging heeft circa 5.500 leden en vertegenwoordigt het merendeel van de bedrijven in de sector wegtransport en logistiek. TLN versterkt de positie van de transport- en logistieksector als economische pijler en verbetert het nationale en internationale concurrentievermogen. Belangrijke taken van TLN zijn belangenbehartiging voor de sector op lokaal, nationaal en Europees niveau en ondersteunen en stimuleren van logistiek ondernemerschap.

TLN functioneert als kennisbron voor ondernemers, overheden en politiek op een breed scala aan transport en logistiek gerelateerde onderwerpen, zoals:

  • innovatie, met projecten als gekoppeld rijden, papierloos transport en slimme logistieke concepten;
  • stedelijke distributie, denk aan Green Deal ZES en milieuzones;
  • bereikbaarheid, onder andere door de jaarlijkse publicatie van de Economische Wegwijzer en advies over het beter benutten van infrastructuur;
  • kennisontwikkeling, door het vertalen van onderzoek en ontwikkeling naar praktische toepassingen;
  • nationale en internationale regelgeving, zoals op gebied van materieel, lading, personeel, CO2-reductie, veiligheid, enz..

Daarnaast heeft TLN via deelmarkten en kringen kennis over specifieke typen vervoer en lading, zoals exceptioneel transport, kiepauto’s, containers, agrarische producten, afval en gevaarlijke goederen.