Buck Consultants International onderzoekt, adviseert, implementeert en voert projectmanagement uit op het gebied van goederenvervoer, logistieke ketens, infrastructuur, economie, vastgoed, locatiekeuzes en ruimte.

Daarbij gaat het om strategisch-conceptuele projecten én operationele adviezen. Voor bedrijven én overheden. Nationaal én internationaal. Er zijn 60 medewerkers actief. BCI is betrokken bij een grote variëteit aan typen projecten, met daarin drie strategische lijnen:

 • Zowel bedrijven als (semi)overheden. Van oudsher spreekt BCI beide ‘talen’.
 • Van projecten met een strategisch conceptuele insteek tot projecten gericht op de operationele praktijk.
 • Projecten op lokaal, regionaal nationaal en internationale schaal.

Op het gebied van goederenvervoer is BCI nauw betrokken bij het verkennen en formuleren van visies, het ontwikkelen van innovatieve oplossingen (inclusief haalbaarheidstools) en het implementeren van projecten rond logistieke regio’s, zee- en luchthavens, innovatieve vervoersconcepten en infrastructuur. Het bureau is daarnaast toonaangevend als het gaat om stedelijke distributie en het ontwikkelen en optimalisatie van logistieke processen. BCI ondersteunt internationale bedrijven met supply chain analyses en logistiek advies. De diensten van BCI zijn gericht op de ontwikkeling en implementatie van supply chain oplossingen, die passen binnen en bijdragen aan de bedrijfsstrategie. Binnen de thema’s Goederenvervoer en Supply Chain Management houdt BCI zich bezig met:

 • Zee- en luchthavens
 • Strategie en implementatie rond synchromodaal vervoer en achterlandknooppunten
 • Logistieke bedrijventerreinen
 • Stedelijk centra
 • Logistieke ketens en netwerken bij bedrijven
 • Strategievorming rond circulaire economie en rol logistiek daarin
 • Bundelen en samenwerken in logistiek en transport
 • Duurzame logistiek bij bedrijven en overheden
 • Intelligent Transport Systems (ITS)
 • Big data ontwikkelingen in relatie tot logistiek
 • Agro- en bouwlogistiek
 • Go-to-market strategieën in snel ontwikkelende gebieden
 • Supply chain strategie ontwerp
 • Ontwikkelen van een supply chain netwerk
 • Sales, Inventory en Operations Planning (SIOP)
 • Control towers
 • Insourcing / outsourcing afwegingen en partnerselectie
 • Ontwerp van (logistieke) operaties
 • Strategieontwikkeling en ondersteuning voor logistieke dienstverleners
 • Projectmanagement en implementatie