De groep Transport Engineering and Management van de Universiteit Twente is lid van Connekt.

In het onderwijs bieden we de bachelor Civil Engineering aan, en de master Civil Engineering and Management. Deze laatste bestaat uit verschillende tracks met daarbinnen twee profielen op het gebied van mobiliteit. Eén profiel is meer richting ruimtelijke (geo) wetenschappen, de andere is meer richting technische bedrijfskunde. Hierbij is veel aandacht voor wiskundige optimalisatie en het gebruik van data. Overigens, binnen onze gehele opleiding en ook ons onderzoek is veel aandacht voor smart mobility, met steeds een sterke de link naar ICT. Dit geldt voor in beginsel alle soorten verkeer. En ons onderzoek is onderdeel van het Digital Society Institute van de Universiteit Twente.

De laatste jaren ging veel onderzoekscapaciteit en onderzoeksgeld naar automatisch rijden, en dat onderwerp zal zeker actueel blijven. Meer algemeen geldt dat het gebruik van sensoren, en daarmee allerlei soorten data steeds belangrijker wordt. We krijgen steeds beter inzicht in bijvoorbeeld goederenstromen, maar ook in het gedrag van voertuigen en van reizigers. Met dit inzicht biedt ICT mogelijkheden voor beter management, bijvoorbeeld om met betere voorspellingen tijdiger te kunnen ingrijpen. Maar ook door het geven van incentives aan reizigers om hun gedrag aan te passen. Wij houden ons nadrukkelijk bezig met het verbeteren van het verkeer en vervoerssysteem met de inzet van ICT. Daarbij gaat het over alle vervoerwijzen, dus zowel auto als openbaar vervoer, met recentelijk ook nadrukkelijk veel meer aandacht voor de fiets.