De Vervoerregio Amsterdam zet zich in voor een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio.

Verbinden is onze missie. Als regisseur van het regionale verkeer en vervoer dragen we bij aan goede verbindingen tussen bestemmingen, zodat mensen zich per openbaar vervoer, fiets of auto snel, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Daarvoor bundelen we met vijftien gemeenten onze kennis en bestuurlijke kracht. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad vormen samen de Vervoerregio Amsterdam.

Als Vervoerregio zoeken we ook de verbinding met andere overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Gezamenlijk ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor de mobiliteitsopgaven. Daarbij streven we naar een duurzaam gebruik van energie en grondstoffen in het verkeer- en vervoersysteem. Zo dragen we bij aan een economisch sterke regio, waarin het voor iedereen prettig reizen en verblijven is.

De Vervoerregio is opdrachtgever van het openbaar vervoer per bus, tram en metro. Hiervoor verlenen we concessies aan vervoerbedrijven en subsidie voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Ook investeren we in nieuwe trams en metro’s.

Daarnaast financiert de Vervoerregio verbeteringen in de regionale infrastructuur voor (vracht)auto, fiets en openbaar vervoer en maakt beleid voor een betere benutting en gebruik van het wegennet en de openbaar vervoer- en fietsnetwerken. We hebben een trekkende of een begeleidende rol en laten in onze aanpak de belangen van verschillende partijen samenkomen en zorgen voor verbinding met lokale en nationale netwerken.

We stimuleren ook het fietsgebruik en werken aan een netwerk van hoogwaardige, snelle fietsroutes in de Amsterdamse regio. Om de combinatie van fiets met OV te versterken, spelen we een actieve rol bij de aanleg van fietsparkeervoorzieningen bij stations. Verder zetten we ons in voor een verkeersveilige regio en reductie van het aantal verkeersslachtoffers. Daarbij richten we ons op een veilige infrastructuur en veilig verkeersgedrag door educatie, voorlichting en handhaving. De weggebruiker staat hierbij centraal.