Dinalog, Dutch Institute for Advanced Logistics

Nederland zet in op logistiek en supply chain management, en de logistieke sector zet in op innovatie. Innovatie door samenwerking: tussen treinverkeer, vrachtverkeer, vliegverkeer en scheepvaart. Tussen onderzoekers, studenten en logistiek en supply chain managers en professionals. Over de schakels en partijen in ketens, en tussen de ketens.

Daarom is in 2009 Dinalog opgericht, met één duidelijk doel voor ogen: Nederland als Europees marktleider in regie van transnationale goederenstromen in 2020, met een groei van het BNP van 7 miljard euro op regie.

Dit bereiken we door te investeren in toegepast onderzoek, demonstratie- en experimenteerprojecten, opleidingen en mkb-kennisverspreiding. Projecten waarin kennisinstellingen, overheid en bedrijven, verladers en logistieke dienstverleners, gezamenlijk werken aan het grotere doel: innovatie van de sector. Dat doen we inmiddels samen met TNO en NWO in het Topconsortium Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Logistiek).

Dinalog is trots op de groeiende stroom bezoekers (ruim 33.000 tot en met 2014) die dagelijks komen voor inspiratie, inhoud en gezamenlijke innovatie. Al meer dan 300 instituten en bedrijven werken als partner mee in onze innovatie projecten.

Dinalog driven by open innovation