Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs.

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al bijna 70 jaar.

Mobiliteit

Wij leggen als allround adviesbureau de verbinding tussen disciplines zoals infrastructuur, ruimtelijke ordening, milieu, economie en psychologie. Wij richten ons op verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid met specifieke aandacht voor human factors, elektrisch rijden, fiets, scheepvaart, verkeersmodellering en smart data.

Understandig today. Improving tomorrow.