De metropoolregio Rotterdam Den Haag is een grootstedelijk gebied met 23 gemeenten in het zuiden van de Randstad.

Hier wonen 2,3 miljoen mensen, zijn 1,2 miljoen banen en werkt 13,5% van de Nederlanders. Iedere stad en ieder dorp heeft zijn eigen identiteit maar de samenwerking wordt gezocht om de regio economisch te versterken. Steeds meer mensen trekken voor werk naar de steden. Die ontwikkeling zet de komende jaren door. Dat vraagt om meer woningen, meer werk en een betere bereikbaarheid.

Vernieuwen verbindingen

Voor een vitale economie moet het economische hart blijven kloppen. Bewoners, bezoekers en zakelijk verkeer moeten zich makkelijk kunnen verplaatsen. Werk moet binnen 45 minuten bereikbaar zijn. Daarvoor zijn investeringen nodig: in openbaar vervoer, in fietspaden, in autowegen en in innovatieve mobiliteitsdiensten waaronder deelauto’s en zelfrijdend vervoer.

Uitdagingen

Meer mensen, betekent meer reizigers. Om de groei op te vangen werken de gemeenten in de metropoolregio aan het versterken van het OV-netwerk. Maar dat is niet de enige uitdaging. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt ook aan automatisch vervoer voor de first en last mile, met de parkshuttle Rivium in Capelle aan den IJssel als eerste van zes locaties in de regio.

Daarnaast zet de regio in op het slimmer maken van de infrastructuur met intelligente verkeerslichten voor fietsers en OV, het stimuleren van slim reizen met behulp van Mobility as a Service (MaaS), truckplatooning en veilige, schone en stille stedelijke distributie. Dit verkort de reistijden, zorgt voor efficiënt gebruik van vervoermiddelen en draagt bij aan een fijne leefomgeving voor de inwoners.