De RDW is de Nederlandse voertuigautoriteit die zorgt voor de toelating, controle, administratie en informatieverstrekking van en over het nationale voertuigpark.

Dit veelomvattend takenpakket zorgt er voor dat de RDW breed in de maatschappij vertegenwoordigd en betrokken is.

Doelgroepen

Voor iedere partij heeft de RDW een ander gezicht. Het publiek kent de RDW vooral als de instantie die verantwoordelijk is voor de kentekendocumenten of de APK. De professionele vervoerder klopt bij de RDW aan voor een vergunning voor bijzonder transport, en de voertuig- en onderdelenfabrikant komt voor een typegoedkeuring van zijn product. Politie, Belastingdienst en gemeenten maken gebruik van de uitgebreide registers van de RDW. En dan zijn er ook nog verzekeraars, postkantoren, douane, garage- en transportbedrijven, constructiebedrijven en auto-, truck- en aanhangwagenfabrikanten waarmee de RDW een nauwe werkrelatie onderhoudt.

Werkzaamheden

De RDW bewaakt de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark. Daarnaast registreert de RDW de gegevens van voertuigen, hun eigenaren en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Ook versterkt de RDW hierover informatie aan autoriteiten in binnen- en buitenland. Met deze specifieke kennis adviseren wij belanghebbenden, voeren we overleg in EU- en ECE-verband, spelen we een centrale rol in de internationale informatie-uitwisseling en werken we mee aan fraude- en criminaliteitsbestrijding. Alle werkzaamheden vinden plaats in het belang van Nederland in het algemeen en de voertuigbezitters in het bijzonder.

Kerntaken RDW
  • Toelating
  • Voertuigen en voertuigonderdelen toelaten op de Nederlandse en Europese markt. En vanuit veiligheids- en milieuaspecten controle uitoefenen op de technische staat van uitvoering.
  • Toezicht en controle
  • Handhaving van wet- en regelgeving en toezicht houden op bedrijven die publieke taken uitvoeren in de mobiliteitsketen zoals garagebedrijven, importeurs, providers en verzekeringsmaatschappijen.
  • Registratie en informatieverstrekking
  • Registratie van rijbewijzen, voertuigen, voertuigkenmerken, voertuigeigenaren en hierover informatie verstrekken.
  • Documentafgifte
  • Documenten afgeven in de voertuig- en rijbewijsketen.