Zeeland Connect is een logistiek samenwerkingsverband tussen ondernemers, overheid en onderwijs met als doel de logistiek in Zeeland te versterken.

Dit wordt gedaan door het gezamenlijk benutten van logistieke kansen en het realiseren en ondersteunen van projecten. Zeeland Connect is het logistieke platform waar kennis en ervaring gedeeld wordt. Het doel is de logistiek in Zeeland te versterken en excellent logistiek ondernemersklimaat, onderwijs en onderzoek te stimuleren.

Per project wordt beoordeeld voor wie het project of onderzoek van belang is, welke partners deelnemen en hoe het project gefinancierd wordt. Zeeland Connect fungeert als schakel tussen vraag en aanbod, maar ook als initiator voor het opzetten van een breed scala aan projecten.

Zeeland Connect werkt in opdracht van bedrijven en overheden en stelt zich als doel kansen op logistiek gebied maximaal te benutten door alle betrokken partijen nauw samen te laten werken. Per project wordt gekeken voor wie het project of onderzoek van belang is, welke partners deelnemen en hoe het project gefinancierd wordt.