Meetbare verbeteringen voor weggebruikers en omwonenden, dat is waar we voor gaan.

Samen werken we aan oplossingen die helpen het verkeer en het leven op straat te verbeteren en weggebruikers vlot en veilig te laten reizen. Van idee tot waardevol product of dienst.

Doorstroming en leefbaarheid

Het wegverkeer groeit. We willen de bestaande wegen beter benutten, maar ook een tastbare bijdrage leveren aan de klimaatdoelen én de straten in onze steden levendiger maken. Ogenschijnlijk tegenstrijdige doelen, die om innovatieve oplossingen vragen. Oplossingen die fietsen aantrekkelijker maken, die het verkeer vlotter laten doorstromen en die een dynamisch gebruik van de stedelijke ruimte mogelijk maken.

Intelligente technische oplossingen

Technolution Move levert al meer dan twintig jaar innovatieve, multimodale verkeersoplossingen. Van MobiMaestro, ons platform voor netwerkbreed verkeersmanagement, tot diensten gericht op alle verkeersgebruikers. Van voetgangers en fietsen tot auto’s, van openbaar vervoer tot scheepvaart.

Functioneerden systemen vroeger volledig zelfstandig, tegenwoordig is alles met elkaar verbonden. We laten camerabeelden tussen verkeerscentrales stromen, zodat operators elkaars verkeersituaties kunnen zien. We maken voertuigbestuurders en fietsers zichtbaar in de verkeerscentrales, zodat we verkeersmaatregelen kunnen personaliseren. En we brengen verkeerdatastromen samen, zodat we groene golven op de weg en blauwe golven op de vaarweg kunnen creëren.

Onze oplossingen worden onder meer gebruikt door Rijkswaterstaat, de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Limburg, Groningen, Kopenhagen (DK), Oslo (N), Gävle (SE) en de top-20 van grootste gemeenten in Nederland.

Diensten

U kunt bij ons onder andere terecht voor:

  • innovatiesamenwerkingen;
  • (gecoördineerd) netwerkmanagement;
  • besturing van verkeersinfrastructuur;
  • scheepvaartverkeersmanagement;
  • smart cities;
  • C-ITS, oftewel ‘talking traffic’;
  • kritische communicatienetwerken (bestaand en nieuw, zoals ITS-G5 en LoRa).