Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau.

Havenbedrijf Rotterdam: voor de haven van vandaag en morgen

Bij het Havenbedrijf Rotterdam werken 1.100 gepassioneerde professionals aan ideeën voor de haven van vandaag en morgen. Met als doel het slimste, meest duurzame en best bereikbare logistieke knooppunt van Europa te ontwikkelen, waar ruimte is voor (inter-)nationale bedrijven om zich te vestigen en te groeien. Het Havenbedrijf ontwikkelt daarom haventerreinen en geeft deze uit. Tegelijkertijd is het verantwoordelijk voor een veilige, vlotte, schone en beveiligde afhandeling van de scheepvaart. Zo biedt het Havenbedrijf bedrijven alles wat nodig is voor een veilige, vlotte doorvoer en productie van goederen en grondstoffen. Het heeft hierbij continu aandacht voor de kwaliteit van de werk- en leefomgeving. Bij het Havenbedrijf maken gedreven mensen grenzeloze ambities waar. Samen realiseren zij ’s werelds slimste haven.

Jaarlijks doen zo’n 30.000 zeeschepen en 105.000 binnenvaartschepen Rotterdam aan. Het scheepvaartverkeer wordt met radar gevolgd en begeleid. Op het water houden patrouilleboten, uitgerust met onder andere blusapparatuur, een oogje in het zeil. En dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Daarnaast heeft het Havenbedrijf een inspectiedienst om het transport van gevaarlijke stoffen nauwlettend in de gaten te houden.

En steeds zoekt het Havenbedrijf, samen met bedrijven in de haven, naar manieren om de haven nog slimmer te maken. Nog sneller transport van goederen door eerder informatie te delen over schepen, kades, containers, treinen, etc. Veiligheid en aandacht voor het milieu staan bij het Havenbedrijf centraal.

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf is dan ook voortrekker in de transitie naar duurzame energie en zet in op digitalisering om de haven en handelsstromen nog efficiënter te maken. De twee kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.

Feiten en cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse haven
  • Havenbedrijf Rotterdam: 1.150 werknemers, omzet ca. € 710 miljoen.
  • Havengebied: 12.600 ha havengebied (land & water, waarvan ca. 6.000 ha bedrijfsterreinen). Lengte havengebied is ruim 40 km.
  • Werkgelegenheid: 180.000 arbeidsplaatsen.
  • Goederenoverslag: ca. 470 miljoen ton goederen per jaar.
  • Scheepvaart: ca. 30.000 zeeschepen en 105.000 binnenvaartschepen per jaar.
  • Toegevoegde waarde: (direct en indirect) ruim € 21 miljard, ruim 3% van het BBP.