Innoveren voor een duurzame toekomst

Bax & Company is een Nederlands-Spaans strategisch adviesbureau met een sterke focus op innovatiemanagement. We staan op het snijvlak van nieuwe bedrijvigheid, technologische innovatie en duurzaamheid en richten ons op thema’s als circulariteit, klimaatadaptatie, digitalisering, mobiliteit en energietransitie.

Als experts in het versnellen van het innovatieproces en opschalen van innovaties, werken we aan maatschappelijke opgaven die kansen en uitdagingen bieden. Onze diepgaande inhoudelijke kennis en specialistische vaardigheden komen samen in missie gedreven innovatie.

Bij Bax & Company hebben we een bijzondere interesse in het domein van mobiliteit. In het specifieke veld van autonome mobiliteit hebben we een unieke positie verworven door onze samenwerking met gemeenten, openbaar vervoerders en bedrijven. Onze spin-off, Pendel Mobility, is een tastbaar voorbeeld van onze hands-on aanpak om mobiliteitsmanagers te voorzien van de nodige tools, strategieën en implementaties.

We begrijpen dat het realiseren van duurzame mobiliteitsoplossingen niet alleen een technologische uitdaging is maar ook een financiële. Om die reden hebben we een strategisch partnership met de Europese Investeringsbank, gericht op het financieren van zowel innovatieve als financieel duurzame projecten. Daarnaast zijn we ook internationaal actief bij diverse Europese mobiliteitsprojecten zoals MOBI-MIX, SMALL, Active Cities, PAV, ULTIMO en SHOW. Deze projecten hebben betrekking op deelmobiliteit en autonome mobiliteit, en onderstrepen onze inzet om de transitie naar duurzamere vormen van transport te versnellen.

Als nieuw lid van Connekt kijken we uit naar samenwerkingen die de Nederlandse mobiliteitssector verder verduurzamen en inclusiever maken. We zijn ervan overtuigd dat onze gecombineerde expertise en ervaring een waardevolle aanvulling zal zijn.