Samen werkt het

Het ligt binnen uw en ons bereik: een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Nederland. De grote uitdaging is niet dát we er komen, maar hóe. Innovaties en nieuwe manieren van samenwerken zien wij hiervoor als sleutel. Als adviseurs en ingenieurs bouwen we samen met onze opdrachtgevers, partners en kennisinstituten aan een toekomstbestendig land. Doet u mee?

Oog voor vernieuwing

Samenwerking, een open houding en ruimte voor innovaties zijn typerend voor ons werk in de wereld van infrastructuur en mobiliteit. U kunt erop vertrouwen dat onze ingenieurs en adviseurs met technisch haalbare en creatieve oplossingen komen. Degelijk werk op basis van goed doordachte plannen. Zo realiseren we samen met u succesvolle, toekomstbestendige oplossingen voor complexe vraagstukken.

Betrokkenheid

Samenwerken is ook samen verantwoordelijkheid nemen. Vanuit die gedachte bieden we onze medewerkers de mogelijkheid mede-eigenaar te worden van ons bedrijf. We zijn er trots op dat zo’n zeventig procent van Movares in handen is van de ruim 1000 mensen die bij ons werken. Deze betrokkenheid geeft een bijzondere dynamiek.

Een betere leefwereld als rode draad

Een bijdrage leveren aan een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Nederland vormt de rode draad door onze activiteiten. Dat doen we in onze projecten, maar ook in onze bedrijfsvoering. Zo zijn we, gemeten naar het aantal medewerkers, het schoonste grote advies- en ingenieursbureau van Nederland met de minste CO2-uitstoot.